Związek Sybiraków w Słupsku.

Witamy na stronie Związku Sybiraków Oddziału w Słupsku. Strona ta jest darem młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku.

Wykorzystując tę nowoczesną formę komunikacji, pragniemy przede wszystkim umożliwić wszystkim współczesnym poznanie losów deportowanych Polaków na Syberię i w inne rejony nieludzkiej ziemi. Sprawić, aby pochylili się nad ofiarami stalinowskiego komunizmu. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo , a szczególnie młodzież na cierpienie i nieludzkie  trudy jakie musieli znosić, przeżywać deportowani Polacy. Pragniemy  przekazywać  prawdę o zbrodni określanej mianem Golgoty Wschodu.

Za pośrednictwem strony pragniemy przekazywać bieżące relacje z działalności Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku, chcemy umożliwić kontakt z członkami naszej organizacji.

Jerzy Lisiecki
Prezes Zarządu  Oddziału
Związku Sybiraków w Słupsku.

 


08-02-19

17 września -Dzień Sybiraka

78. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
Szanowni Państwo,
W Europie w 1939 roku Rzesza Niemiecka była państwem rządzonym przez fanatycznego przywódce partii faszystowskiej Adolfa Hitlera. Natomiast w Rosji władcą był Józef Stalin – przywódca komunistycznej partii. Te dwie ideologie legły u podstaw zbrodniczych planów wojennych tych państw. W historii zapamiętane są nazwiska dwóch dyktatorów – Hitler i Stalin.

czytaj dalej

08-02-19

78. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ W SŁUPSKU

Katyń – Sybir

PAMIĘTAMY

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Słupsku odbyły się trzynastego kwietnia. Przy pomniku Krzyża Katyńskiego w samo południe zebrali się kombatanci okresu drugiej Wojny Światowej, młodzież szkolna, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni i instytucji państwowych oraz liczni mieszkańcy Słupska. Obecni byli przedstawiciele dowództwa 7. Brygady Obrony Wybrzeża, dowództwa amerykańskiej jednostki obrony przeciwrakietowej oraz jednostki ochrony tej bazy. Szczególnego charakteru uroczystości nadały poczty sztandarowe organizacji kombatanckich , instytucji i szkół. Wojsko wystawiło kompanie honorową. Zebranych przywitał w imieniu Miejskiego Komitetu Obchodów Świąt państwowych i Rocznic Pan Dariusz Poręba. Młodzież zapaliła znicze przy Krzyżu Katyńskim oraz przy nieopodal znajdujących się Krzyżu Wołyńskim i grobowcu zamordowanych przez żołnierzy niemieckich w 1945 roku polskich robotników przymusowych. Uroczystości te od dwunastu lat są przygotowywane przez Związek Sybiraków i Urząd Miejski..

czytaj dalej

21-09-17

Oświadczenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku

Z przykrością odnotowaliśmy brak przedstawicieli Sejmu oraz administracji wojewódzkiej na uroczystości Dnia Sybiraka w dniu 18 września w Słupsku. Z przekazu telewizyjnego można wnosić, że Pani Poseł Jolanta Szczypińska oraz Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk uczestniczyli w części uroczystości przy składaniu kwiatów przy pomniku Krzyża Katyńskiego. Żałujemy, że nie mogli uczestniczyć w dalszej części w kinie Rejs w Słupsku. Dotyczy to również części przedstawicieli instytucji słupskich.

Czujemy się zlekceważeni jako Sybiracy – żyjący zesłańcy, świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 78 lat. Uważamy, że treść uznania dla zesłańców zawarte w uchwale Sejmu z 2013 roku skierowane są również do nas. Jesteśmy wdzięczni za słowa pamięci i życzenia, które w imieniu samorządu słupskiego przekazała Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Pragniemy dodać, że Dzień Sybiraka obchodzony jest przez Związek Sybiraków od 1991 roku. Przyjęta data 17 września jest dniem agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Uchwałą Sejmu z 2013 roku dzień ten stał się świętem państwowym. Jest to dzień pamięci, a nie święto. W tradycji regionu pomorskiego od czternastu lat obchody Dnia Sybiraka pod nazwą Światowego Dnia Sybiraka odbywają się w Szymbarku – w samorządowym centrum promocji regionu. Środowisko Sybiraków słupskich każdego roku bierze w tych uroczystościach udział. Z tego względu oraz z uwagi na inne problemy organizacyjne proponowaliśmy przeniesienie uroczystości Dnia Sybiraka w tym roku na poniedziałek 18 września. Dla przykładu, w roku ubiegłym obchody odbyły się 16 września.

Dzień Sybiraka jest dla nas okolicznością aktywnej pracy w różnych środowiskach. Każdego roku organizujemy wyjazd do Szymbarka młodzieży szkolnej oraz osób ze środowisk kombatanckich. Odbywamy spotkania w środowiskach klubowych i samorządowych włącznie z prezentacją pamiątek i dokumentów. Przygotowujemy prezentacje filmowe i multimedialne. Każdy z naszych członków pamięta nie tylko dzień 17 września. Ma za sobą setki lub tysiące dni tułaczki na obcej ziemi, które wymagają pamięci. Taką wiedzę dla następnych pokoleń pragniemy zostawić.

Za Zarząd Oddziału
Związku Sybiraków
w Słupsku
Jerzy Lisiecki – Prezes Zarządu

Oświadczenie kierujemy do Prezydenta Miasta Słupska
z prośbą o jego upublicznienie i przesłanie jego treści do:
Wicewojewody Pomorskiego,
Posłów i Senatora Ziemi Słupskiej.

czytaj dalej

26-04-17

Przemówienie wygłoszone przez Prezesa Jerzego Lisieckiego podczas uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Słupsku 16 września 2016 roku

Dwa totalitarne państwa - Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki - we wrześniu 1939 roku dokonały agresji na Polskę. Jeszcze wiele pokoleń Polaków będzie pamiętało daty 1 i 17 września. Na tym wzgórzu pamięci oddajemy co roku cześć ofiarom Wojny.

Wojnę wrześniową z najeźdźcami w 1939 roku Polska przegrała. W okupowanych częściach naszego kraju szalał terror. W zachodniej części Polacy poznali dzikie barbarzyństwo rozstrzeliwań ulicznych, we wschodniej – grozę masowych zesłań. Niemcy karali za czynny opór, Sowieci już za samą myśl o oporze. Polityka niemiecka była wymierzona w organizacje niepodległościowe, polityka sowiecka obejmowała cały naród. W obu przypadkach celem była likwidacja państwa polskiego.

czytaj dalej

26-04-17

76. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Przemówienie wygłoszone przez Prezesa Jerzego Lisieckiego podczas uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Słupsku 13 kwietnia 2016 rokuPrzez zapalenie światełek pamięci i naszą tutaj obecność pragniemy uczcić pamięć naszych rodaków, którzy cierpieli i ginęli w sposób szczególnie okrutny pod okupacją sowiecką jak i niemiecką w okresie II Wojny Światowej. My, zesłańcy na Syberię i członkowie Rodziny Katyńskiej oraz obecni tutaj ze swoimi sztandarami kombatanci, wydarzenia te przypominamy szczególnie młodemu pokoleniu.


czytaj dalej

23-09-15

Obchody 76.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w ZST Słupsk.

16 września, w przeddzień Dnia Sybiraka, w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku specjalnym apelem uczczono kolejną rocznicę agresji i samych Sybiraków. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze Bohaterom Dębów Pamięci. Później grupa młodzieży udała się na uroczystości miejskie, które tradycyjnie odbyły się na starym cmentarzu, przy krzyżach: katyńskim i wołyńskim.

Po uroczystościach miejskich, w Kościele św. Jacka została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Sybiraków, z piękną homilią ks. Eugeniusza, po której pod tablicą pamiątkową Sybiraków w Kościele złożono kwiaty. We Mszy św. i złożeniu kwiatów uczestniczyła p. Krystyna Danilecka - Wojewódzka - wiceprezydent Słupska.

Poniżej przedstawiamy wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Słupskiego Oddziału Związku Sybiraków na uroczystościach miejskich:

czytaj dalej

29-04-15

75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Katyń – Sybir

PAMIĘTAMY

14 kwietnia 2015 roku członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków uczestniczyli w Słupsku w obchodach 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W Zespole Szkół Technicznych, w „Drzewniaku” przy ulicy Szymanowskiego, po złożeniu kwiatów przy dębach pamięci trzech ofiar zbrodni - kpt. WP Aleksandra Aziukiewicza, podinspektora PP Wacława Gocławskiego, i aspiranta PP Józefa Grefki - rozpoczęła się lekcja historii.

czytaj dalej

10-10-14

17 września Dzień Sybiraka w Słupsku 75 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Obchody Dnia Sybiraka w Słupsku, jako święta państwowego, miały charakter spotkania Sybiraków oraz Sybiraków młodzieżą. 17 września o godz. 9.30 w kościele św. Jacka mszę świętą w intencji polskich zesłańców do Rosji w czasie wojny i po wojnie w okresie 1939 – 1956 prowadził ks. kanonik Zbigniew Krawczyk, homilię wygłosił ks. ppłk. dr Eugeniusz Łabisz. O godzinie 11.00 na zaproszenie Miejskiego Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic w Słupskim Ośrodku Kultury odbyła się oficjalna uroczystość w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych miasta i województwa. Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich. Spotkanie prowadził i przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezes Zarządu Oddziału Związku Jerzy Lisiecki.


czytaj dalej
1 2 3 4 dalej >>>