Związek Sybiraków w Słupsku.

Witamy na stronie Związku Sybiraków Oddziału w Słupsku. Strona ta jest darem młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku.

Wykorzystując tę nowoczesną formę komunikacji, pragniemy przede wszystkim umożliwić wszystkim współczesnym poznanie losów deportowanych Polaków na Syberię i w inne rejony nieludzkiej ziemi. Sprawić, aby pochylili się nad ofiarami stalinowskiego komunizmu. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo , a szczególnie młodzież na cierpienie i nieludzkie  trudy jakie musieli znosić, przeżywać deportowani Polacy. Pragniemy  przekazywać  prawdę o zbrodni określanej mianem Golgoty Wschodu.

Za pośrednictwem strony pragniemy przekazywać bieżące relacje z działalności Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku, chcemy umożliwić kontakt z członkami naszej organizacji.

Jerzy Lisiecki
Prezes Zarządu  Oddziału
Związku Sybiraków w Słupsku.

 


29-04-14

KATYŃ i SYBIR – Zbrodnie wobec Polaków na Wschodzie w latach II Wojny Światowej

Szanowni Państwo!

   Przy tym pomniku 4 lata temu wmurowana została ziemia pobrana z polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje położonych w europejskiej części Rosji oraz cmentarza w  Charkowie w Republice Ukraińskiej. Pochowanych jest tam blisko 15 tysięcy zamordowanych oficerów WP, Policji, różnych służb mundurowych, urzędników państwowych, polityków i twórców kultury.

czytaj dalej

24-02-14

1988-2013 - 25 rocznica Związku Sybiraków

ZWIĄZEK  SYBIRAKÓW   1988-2013

ODDZIAŁ W SŁUPSKU

Związek Sybiraków został zarejestrowany 17 grudnia 1988 roku w Warszawie. Statut wzorowany był na statucie Związku Sybiraków z 1928 roku. W nowych warunkach cele Związku zostały uaktualnione o wydarzenia po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę w okresie II Wojny Światowej oraz  lat powojennych. Odzyskanie w 1989 roku wolności i suwerenności państwowej dzięki społecznemu i związkowemu ruchowi Solidarności pozwoliło żyjącym jeszcze zesłańcom na swobodne zrzeszanie się. Tak powstał Związek Sybiraków. Członków Związku powszechnie nazywa się „Sybirakami”. Jednym z głównych zadań Związku stała się potrzeba przywrócenie pamięci o masowych mordach i deportacji ludności polskiej z ziem Kresowych w głąb dawnego Związku Radzieckiego w okresie lat 1940-1941. Pamięć o Zbrodni Katyńskiej oraz tysiącach rodaków zakatowanych na „nieludzkiej ziemi” przekazujemy następnemu pokoleniu. Zesłańcom, którzy mieli szczęście wrócić do Ojczyzny staramy się przywrócić godność i uznanie po latach milczenia i zapomnienia w okresie PRL-u.

czytaj dalej

24-02-14

74 rocznica pierwszych masowych zsyłek na Sybir - 10 lutego 1940 roku

10 lutego 1940 roku  -  na Sybir

Wspomnienia Pani Zofii Zaremby


Smutną, wieloletnią tradycją naszego domu jest zapalenie świecy każdego 10 lutego. W ten sposób chcemy upamiętnić tych z rodziny, którzy nie wytrzymali trudów i pozostali na wieki w zmrożonej ziemi Północnej Rosji. A było ich wielu. Moja jedyna siostra Krysia miała półtora roku gdy zmarła, potem zmarł dziadek Franciszek, babcia Anna i dwie siostry ojca.A wszystko zaczęło się w środku pewnej mroźnej lutowej nocy 1940 roku.

Mieszkałam z rodzicami w domu mojej mamy odziedziczonym po ojcu Franciszku Przyboś w miejscowości Sienkiewiczówka koło Tarnopola. Byliśmy szczęśliwi, że tata Józef Hazik, mimo dokuczliwych ran wojennych był z nami, wrócił  żywy z kampanii wrześniowej 1939 roku.

W środku nocy 10 lutego 1940 roku obudziło nas szczekanie psów i łomot do drzwi i okien. Do domu wpadli enkawudziści, kazali zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i załadować się na podstawione sanie. Niewiele się na nie zmieściło, ale też nie wiedzieliśmy co należy zabrać.

czytaj dalej

27-05-13

1940-2013 KATYŃ, SYBIR – Polska Golgota Wschodu

16 kwietnia  2013 roku odbyła się w Słupsku uroczystość upamiętniająca rocznicę Zbrodni Katyńskiej i masowej deportacji na Sybir obywateli polskich z okupowanych przez Rosję Sowiecką Kresów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Obecna była Posłanka na Sejm RP Jolanta Szczypińska oraz przedstawiciele biur poselskich.

Wartę honorową przy Pomniku Krzyża Katyńskiego wystawiła 7 Brygada Obrony Wybrzeża, Słupski Hufiec ZHP oraz Szkoła Policji w Słupsku. Uczestniczyła w uroczystości Kompania honorowa WP.
Przy pomniku zgromadzili się  ze sztandarami kombatanci oraz młodzież słupskich szkół. Organizatorami uroczystości był Miejski Komitet Obchodów Świat Państwowych i Rocznic oraz Związek Sybiraków przy udziale Zespołu Szkół Technicznych ( dawny Drzewniak). Młodzież  z tej szkoły pod kierunkiem Lilianny Lipnickiej prezentowała część artystyczną. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku Jerzy Lisiecki.


czytaj dalej

17-01-13

17 września – Dzień Sybiraka

W Słupsku miejskie uroczystości 73 rocznicy Agresji Związku Radzieckiego na Polskę odbyły się w kościele św. Jacka 17 września 2012 r.. Po mszy św. w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o tragicznych losach Polaków na Wschodzie w czasie II Wojny Światowej – Mordu Katyńskiego i zesłań na Sybir – nastąpiła uroczysta dekoracja Odznaką Honorową Sybiraka następujących organizacji: Inspektorat w Słupsku Związku Żołnierzy AK, Środowisko Słupskie Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Słupsku oraz Hufiec Ziemi Słupskiej ZHP. Dekoracji sztandarów tych organizacji dokonał członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Prezes Zarządu Oddziału Jerzy Lisiecki.

Kwiaty i znicze złożone zostały w miejscach pamięci: przy tablicy pamiątkowej w krypcie kościoła św. Jacka, Przy Rondzie Zesłańców Sybiru i Krzyżu Katyńskim na Starym Cmentarzu Komunalnym.


czytaj dalej

16-07-12

Młodzież – Sybirakom w Kole Związku Sybiraków w Słupsku

W dorocznym spotkaniu członków Związku Koła w Słupsku udział wzięła młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku. W czasie dwudniowego spotkania 31 maja i 1 czerwca w udostępnionej przez Komendę Policji sali było gwarno i wesoło. Zespół szkolny zaprezentował wiązanki pieśni kresowych – Wileńskich i Lwowskich. Młodzież sama się wyśmienicie bawiła w rodzajowych scenkach i pieśniach. Łzy wzruszenia było widać na twarzach starszego pokolenia zesłańców. To były łzy wspomnień i tęsknoty, wspomnień z ich dzieciństwa, skąd  NKWD sowieckie w latach czterdziestych  i pięćdziesiątych  skazało na wygnanie.

czytaj dalej

06-07-12

WAŻNE, ZMIANA ADRESU BIURA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W SŁUPSKU !

Informujemy, że z dniem 1 czerwca biuro Związku Sybiraków mieści się w Słupsku, ul. Jaracza 6.

Za wieloletnie  korzystanie z gościnności w Zakładzie Energetycznym w Słupsku.

Kierownictwu Spółki składamy podziękowanie.                                                                               

czytaj dalej

06-07-12

Zbrodnie wobec Polaków na wschodzie uroczystości przy Krzyżu Katyńskim

13 kwietnia 2012 r., na Cmentarzu Komunalnym, odbyły się Miejskie Uroczystości 72. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zorganizowane przez Związek Sybiraków oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Do wszystkich uczestników uroczystości okolicznościowe wystąpienie skierował Pan Jerzy Lisiecki - Prezes Związku Sybiraków w Słupsku. Mówił o zbrodniach na Polakach z Kresów Wschodnich, dramatycznych losach Sybiraków, o zbrodniach na naradzie polskim dokonanych przez komunistów i nazistów w czasie II wojny światowej, o ofiarach innych narodów, szczególnie w odniesieniu do polityki sowieckiej z przesłaniem, aby młodzież pamiętała i wszystko uczyniła, aby nigdy do takich zbrodni nie doszło.
Po wystąpieniu Pana Prezesa uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przedstawili wybrane z koncertu „Katyńskie sosny” pieśni – przesłania i modlitwy oraz wzruszające fragmenty listów, notatek – pamiętników zamordowanych oficerów, które znaleziono podczas ekshumacji i fragmenty wspomnień Sybiraków. Oprawa artystyczna uroczystości miejskiej została przyjęta z wielkim uznaniem przez jej uczestników.

czytaj dalej
<<< wstecz 1 2 3 4 dalej >>>