Dnia 12 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku odbyło się spotkanie upamiętniające zamordowanych na rozkaz Stalina obywateli Polski. Uczniowie przygotowali apel, a głównym wydarzeniem było posadzenie Dębów Pamięci przed budynkiem szkoły.

Dąb jest symbolem "żywego pomnika" według zasady, że każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze i Charkowie przez NKWD. Mordu dokonano na 21 857 polskich obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Od 2008 r. Dęby Pamięci sadzono pomordowanym w ramach apelu o.  Józefa Jońca SChP, prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od zapomnienia” - pod Honorowym Patronatem ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

powrót