13 kwietnia 2012 r., na Cmentarzu Komunalnym, odbyły się Miejskie Uroczystości 72. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zorganizowane przez Związek Sybiraków oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Do wszystkich uczestników uroczystości okolicznościowe wystąpienie skierował Pan Jerzy Lisiecki - Prezes Związku Sybiraków w Słupsku. Mówił o zbrodniach na Polakach z Kresów Wschodnich, dramatycznych losach Sybiraków, o zbrodniach na naradzie polskim dokonanych przez komunistów i nazistów w czasie II wojny światowej, o ofiarach innych narodów, szczególnie w odniesieniu do polityki sowieckiej z przesłaniem, aby młodzież pamiętała i wszystko uczyniła, aby nigdy do takich zbrodni nie doszło.
Po wystąpieniu Pana Prezesa uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przedstawili wybrane z koncertu „Katyńskie sosny” pieśni – przesłania i modlitwy oraz wzruszające fragmenty listów, notatek – pamiętników zamordowanych oficerów, które znaleziono podczas ekshumacji i fragmenty wspomnień Sybiraków. Oprawa artystyczna uroczystości miejskiej została przyjęta z wielkim uznaniem przez jej uczestników.

 

powrót