W dorocznym spotkaniu członków Związku Koła w Słupsku udział wzięła młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku. W czasie dwudniowego spotkania 31 maja i 1 czerwca w udostępnionej przez Komendę Policji sali było gwarno i wesoło. Zespół szkolny zaprezentował wiązanki pieśni kresowych – Wileńskich i Lwowskich. Młodzież sama się wyśmienicie bawiła w rodzajowych scenkach i pieśniach. Łzy wzruszenia było widać na twarzach starszego pokolenia zesłańców. To były łzy wspomnień i tęsknoty, wspomnień z ich dzieciństwa, skąd  NKWD sowieckie w latach czterdziestych  i pięćdziesiątych  skazało na wygnanie.

W dniu 31 czerwca w spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Zbigniew Konwiński oraz dyrektor szkoły pan Bogdan Musznicki. Na początku spotkania Pan Władysław Cymbała został udekorowany Krzyżem Zesłańców Sybiru, dokonał tego Poseł  Zbigniew Konwiński. W wystąpieniu do zebranych Poseł zaznaczył ważne dla życia społecznego elementy współdziałania, dzielenia się doświadczeniem przez różne pokolenia Polaków. Uznał za potrzebne wspieranie działań w Sejmie na rzecz poprawy życia ostatniego pokolenia zesłańców.

Szczególnego podkreślenia wymaga aktywność kadry pedagogicznej Szkoły w upowszechnianiu zapomnianych kart historii okresu II Wojny Światowej. We współpracy ze Związkiem Sybiraków szkoła organizuje każdego roku uroczystości  rocznicowe z okazji Dnia Holokaustu, rocznicy Zbrodni Katyńskiej i deportacji Polaków na Sybir, oraz Dnia Sybiraka. Od dwóch lat jest współorganizatorem miejskich uroczystości Dnia Zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia, kiedy wspominamy zbrodnie wobec Polaków na kresach II RP dokonane przez Związek Sowiecki.  Szczególne słowa uznania i podziekowania Sybiracy kierują do nauczyciela historii Pani Lilianny Lipnickiej. Podziwiamy jej olbrzymie zaangażowanie i energię w tej działalności od wielu lat. Jesteśmy przekonani, że absolwentom tej szkoły zapadną w pamięci te spotkania z historią Polski.

Pani Lilianna Lipnica nawiązuje do tradycji i kultury Kresów

Przemawia Poseł Zbigniew Konwiński

"Stare wileńskie ulice", "Ten drogi Lwów"  i inne w wykonaniu zespołu szkolnego