ZWIĄZEK  SYBIRAKÓW   1988-2013

ODDZIAŁ W SŁUPSKU

Związek Sybiraków został zarejestrowany 17 grudnia 1988 roku w Warszawie. Statut wzorowany był na statucie Związku Sybiraków z 1928 roku. W nowych warunkach cele Związku zostały uaktualnione o wydarzenia po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę w okresie II Wojny Światowej oraz  lat powojennych. Odzyskanie w 1989 roku wolności i suwerenności państwowej dzięki społecznemu i związkowemu ruchowi Solidarności pozwoliło żyjącym jeszcze zesłańcom na swobodne zrzeszanie się. Tak powstał Związek Sybiraków. Członków Związku powszechnie nazywa się „Sybirakami”. Jednym z głównych zadań Związku stała się potrzeba przywrócenie pamięci o masowych mordach i deportacji ludności polskiej z ziem Kresowych w głąb dawnego Związku Radzieckiego w okresie lat 1940-1941. Pamięć o Zbrodni Katyńskiej oraz tysiącach rodaków zakatowanych na „nieludzkiej ziemi” przekazujemy następnemu pokoleniu. Zesłańcom, którzy mieli szczęście wrócić do Ojczyzny staramy się przywrócić godność i uznanie po latach milczenia i zapomnienia w okresie PRL-u.


W całej Polsce od 1989 roku powstawały oddziały regionalne. W Słupsku oddział utworzono 5.sierpnia 1989 roku. Prezesem Zarządu Oddziału w Słupsku wybrano Roberta Gorczycę. Na listach członków było już 277 osób. Część z nich już była na listach warszawskiego oddziału. Powstały koła terenowe w Słupsku, Ustce, Lęborku i Człuchowie. W 1992 roku odbyło się drugie Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Prezesem Zarządu ponownie wybrano Roberta Gorczycę. Powstały nowe koła terenowe w Debrznie, Miastku i Bytowie. Liczba członków wzrosła do 796 zesłańców na Syberię, do Kazachstanu i w inne Regiony dawnego Związku Radzieckiego. W związku z rezygnacją Roberta Gorczycy z pełnionej funkcji w styczniu 1995 roku prezesem wybrany został Tadeusz Jednaszewski. Na przełomie lat 1999/2000 liczba związkowców przekroczyła 1000 osób. Liczba podopiecznych – wdowy i wdowcy po zesłańcach wynosiła około 70 osób. Członkami Związku są głównie prześladowani i deportowani rodacy w latach 1939-1956. Szacuje się, że represjom tym ze strony Rosji Sowieckiej poddanych było około 2 milionów obywateli polskich. Należy dodać, że nie wszyscy zesłańcy z regionu słupskiego są członkami naszego stowarzyszenia.

W grudniu 2009 roku Prezesem Zarządu Oddziału wybrany został Jerzy Lisiecki. Funkcję tą pełni nadal po wyborach nowego Zarządu w listopadzie 2013 roku. Związek prowadzi działalność w kołach terenowych w Słupsku, Człuchowie i Lęborku. Liczba członków naszego Związku maleje. Stan członków w oddziale na koniec 2013 roku wynosi 613 osób. Ogółem w kraju Związek liczy około 34 000 członków. W Polsce członków Związku powszechnie nazywa się Sybirakami. Hymnem Związku Sybiraków jest Marsz Sybiraka ze słowami Mariana Jonkajtysa i muzyką Czesława Majewskiego.

17 października 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił odznaczenie państwowe pod nazwą „Krzyż Zesłańców Sybiru” jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości. Odznaczenie jest nadawane Sybirakom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Dzień 17 września jest Dniem Sybiraka ustanowionym 27 września 2013 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Słupsk, 17 grudnia 2013 roku      Jerzy Lisiecki       prezes Zarządu Oddziału w Słupsku

powrót