Delegacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu do Spraw Kombatantów w dniach 3-6 kwietnia dokonała uroczystego odsłonięcia Polskich Cmentarzy Wojennych w Mankent, Szokpak, Merke i Ługowoje w Republice Kazachstanu.

 

W uroczystościach wzięła udział grupa członków Związku Sybiraków na czele z Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego Stanisławem Sikorskim.

 

Z Oddziału słupskiego udział wziął Prezes Zarządu Oddziału Jerzy Lisiecki.

 W Mankent:


 

 W Merke:

 

 W Szokpak: