Obchody Dnia Sybiraka w Słupsku, jako święta państwowego, miały charakter spotkania Sybiraków oraz Sybiraków młodzieżą. 17 września o godz. 9.30 w kościele św. Jacka mszę świętą w intencji polskich zesłańców do Rosji w czasie wojny i po wojnie w okresie 1939 – 1956 prowadził ks. kanonik Zbigniew Krawczyk, homilię wygłosił ks. ppłk. dr Eugeniusz Łabisz. O godzinie 11.00 na zaproszenie Miejskiego Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic w Słupskim Ośrodku Kultury odbyła się oficjalna uroczystość w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych miasta i województwa. Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich. Spotkanie prowadził i przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezes Zarządu Oddziału Związku Jerzy Lisiecki.


Odznaczenia medalem Pro Patria za szczególne zasługi w upamiętnianiu wydarzeń i ludzi w walce o wolność uhonorowani zostali członkowie Związku: Zofia Bladowska z Lęborka, Tadeusz Dębski z Człuchowa, Tadeusz Konopacki z Ustki oraz Jerzy Lisiecki ze Słupska.

Wręczenia medali dokonał dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Bernard Mathea. Za zasługi dla Związku Sybiraków w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczenia wręczył Jerzy Lisiecki. Odznaką srebrną uhonorowani zostali członkowie Związku: Wojciech Dembowski ze Słupska, Stanisław Symko z Człuchowa,


Zofia Zaremba ze Słupska oraz Lilianna Lipnicka nauczycielka z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku.Pan Witold Bań prezes koła w Lęborku uhonorowany został złotą odznaką zasłużonego dla Związku Sybiraków. Dekoracja Pani Lilianny Lipnickiej spotkała się z dużymi oklaskami zebranych. Na początku tego roku Pani Lilianna została również odznaczona Medalem Pro Patria na wniosek Związku Sybiraków.

W drugiej części uroczystości przed zebranymi wystąpiła grupa artystycznaz Zespołu Szkół Technicznych z okolicznościowym programem słowno-muzycznym pod kierunkiem Lilianny Lipnickiej.
 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

  Szczególne podziękowania dla tej młodzieży oraz dyrekcji szkoły za wieloletnią współpracę ze Związkiem Sybiraków złożyli prezes Jerzy Lisiecki oraz wiceprezes Barbara Dolata.

 

 


 

Sekretarz M. Sałata

powrót