Z przykrością odnotowaliśmy brak przedstawicieli Sejmu oraz administracji wojewódzkiej na uroczystości Dnia Sybiraka w dniu 18 września w Słupsku. Z przekazu telewizyjnego można wnosić, że Pani Poseł Jolanta Szczypińska oraz Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk uczestniczyli w części uroczystości przy składaniu kwiatów przy pomniku Krzyża Katyńskiego. Żałujemy, że nie mogli uczestniczyć w dalszej części w kinie Rejs w Słupsku. Dotyczy to również części przedstawicieli instytucji słupskich.

Czujemy się zlekceważeni jako Sybiracy – żyjący zesłańcy, świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 78 lat. Uważamy, że treść uznania dla zesłańców zawarte w uchwale Sejmu z 2013 roku skierowane są również do nas. Jesteśmy wdzięczni za słowa pamięci i życzenia, które w imieniu samorządu słupskiego przekazała Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Pragniemy dodać, że Dzień Sybiraka obchodzony jest przez Związek Sybiraków od 1991 roku. Przyjęta data 17 września jest dniem agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Uchwałą Sejmu z 2013 roku dzień ten stał się świętem państwowym. Jest to dzień pamięci, a nie święto. W tradycji regionu pomorskiego od czternastu lat obchody Dnia Sybiraka pod nazwą Światowego Dnia Sybiraka odbywają się w Szymbarku – w samorządowym centrum promocji regionu. Środowisko Sybiraków słupskich każdego roku bierze w tych uroczystościach udział. Z tego względu oraz z uwagi na inne problemy organizacyjne proponowaliśmy przeniesienie uroczystości Dnia Sybiraka w tym roku na poniedziałek 18 września. Dla przykładu, w roku ubiegłym obchody odbyły się 16 września.

Dzień Sybiraka jest dla nas okolicznością aktywnej pracy w różnych środowiskach. Każdego roku organizujemy wyjazd do Szymbarka młodzieży szkolnej oraz osób ze środowisk kombatanckich. Odbywamy spotkania w środowiskach klubowych i samorządowych włącznie z prezentacją pamiątek i dokumentów. Przygotowujemy prezentacje filmowe i multimedialne. Każdy z naszych członków pamięta nie tylko dzień 17 września. Ma za sobą setki lub tysiące dni tułaczki na obcej ziemi, które wymagają pamięci. Taką wiedzę dla następnych pokoleń pragniemy zostawić.

Za Zarząd Oddziału
Związku Sybiraków
w Słupsku
Jerzy Lisiecki – Prezes Zarządu

Oświadczenie kierujemy do Prezydenta Miasta Słupska
z prośbą o jego upublicznienie i przesłanie jego treści do:
Wicewojewody Pomorskiego,
Posłów i Senatora Ziemi Słupskiej.

  

powrót